architects

ZED.033

Sociaal Huis, Zedelgem

ZED
adres Snellegemsestraat, Zedelgem
bouwheer Gemeentebestuur Zedelgem
programma uitbreiding gemeentehuis met sociaal huis en ocmw
opp. 1314 m2
budget 2 000.000 €, excl BTW
uitvoeringsdatum 2010-

De opdracht omvat de renovatie en uitbreiding van het oude gemeentehuis voor de huisvesting van sociaal huis en OCMW. Belangrijk is om de drempel voor dienstverlening zo laag mogelijk te maken om een efficiënt en betrouwbaar vangnet te vormen voor de kwetsbaren van de samenleving.

De site bevat belangrijke troeven die elkaar versterken : de zeer centrale ligging, de inplanting op een kruispunt, de nabijheid van het park en de kerk als historisch gegeven.

De uitdaging was om de visuele relatie tussen park en Snellegemsestraat te behouden en tevens om oud en nieuw gemeentehuis te verbinden. Hieruit ontstond het idee om de uitbreiding tussen de twee gebouwen eerder diagonaal in te planten waardoor een trechtervormige buitenruimte ontstaat die de visuele relaties extra perspectief geeft. Een zigzag verbindt de twee bestaande gebouwen en behoudt de doorgang naar het park.

Interne patio’s brengen die openheid ook binnen in het Sociaal Huis waardoor er overal een lichte en aangename sfeer heerst. Deze open en transparante beleving draagt bij tot het verlagen van de drempel.

info
use the scrollbar!