architects

KL - Restauratie Sint-Lambertuskerk

niet beschermd waardevol gebouw (besluit deputatie 16.10.2008)
ligging Waversebaan 66, Heverlee
opdrachtgevend bestuur Kerkfabriek Sint-Lambertus
ontwerper architect Luc De Backer ism Veerle Nys
stabiliteit Triconsult, Lummen
speciale technieken BEC, Brussel

historiek
De Sint-Lambertuskerk werd tussen 1876 en 1879 gebouwd naar een ontwerp van de toenmalige provinciale architect Louis Van Arenbergh. De eclectische kerk werd gebouwd in een overwegend neoromaanse stijl met Byzantijnse detaillering voor zowel exterieur als interieur. Opmerkelijk is het gebruik van philibertspanten voor de opbouw van de kruisgewelven in het interieur.

Fasering
In de periode 2013-2015 werden de daken en regenwaterafvoeren vernieuwd en de gewelven -opgebouwd uit philibertspanten- gerestaureerd. De uitvoering gebeurde door de firma Dijkmans uit Hasselt. In 2015 werd de verwarmingsinstallatie vernieuwd door de firma Geuvers uit Heverlee. Na goedkeuring van de aangevraagde premie wordt gestart met de restauratie van het interieur en de vernieuwing van elektriciteit & verlichting.

info
use the scrollbar!