architects

KM - Restauratie Sint-Martinuskerk

beschermd als monument bij KB van 25.03.1938
ligging Kerkberg, Sint-Martens-Bodegem, Dilbeek
opdrachtgevend bestuur Kerkfabriek Sint-Martinus
ontwerper architect Luc De Backer ism Veerle Nys
stabiliteit Triconsult, Lummen

historiek
Georiƫnteerde laatgotische kerk met pseudo-basilicale aanleg te dateren eind 15de- begin 16de eeuw, met aanpassingen 2de helft 17de eeuw, gelegen op een kunstmatig plateau in het centrum van het dorp met omliggend ommuurd kerkhof. De kerk ligt in een beschermd dorpsgezicht (MB 23.10.1981).

Fasering
In 2006-2008 werden diverse werken uitgevoerd waaronder dringende balkkopherstellingen, het verbeteren van de toegankelijkheid van de toren en de vernieuwing van torenuurwerk en bliksemafleider. Voorafgaandelijk gebeurde een onderzoek naar de standzekerheid van de westgevel en een houtonderzoek van dakstructuur en torenspits. De restauratie van daken en regenwaterafvoeren en de standzekerheidswerken van de westgevel worden aanbesteed na toekenning van de restauratiepremie.

info
use the scrollbar!