architects

KU - Restauratie Sint-Ulrikskerk

beschermd als monument bij KB van 16.10.1980 om reden van artistieke en historische waarde
ligging Kerkstraat, Sint-Ulriks-Kapelle, Dilbeek
opdrachtgevend bestuur Kerkfabriek Sint-Ulrik
ontwerper architect Luc De Backer ism Veerle Nys
stabiliteit ingenieursbureau Provoost, Gent

historiek
De huidige kerk, opgetrokken in Lediaanse kalkzandsteen (Balegem), dateert uit het eerste kwart van de 17de eeuw. De bouw van de bakstenen westertoren -ter vervanging van de vieringtoren- en de uitbreiding van de zijbeuken gebeurden in 1858. Eind 19de eeuw volgde de neogotische verfraaiing van het interieur, met aansluitend de plaatsing van nieuwe glas-in-loodramen naar een ontwerp van het atelier Coucke.

Fasering
In de periode 2007-2009 werden diverse werken uitgevoerd waaronder dringende balkkopherstellingen, het verbeteren van de toegankelijkheid van de toren en de vernieuwing van het torenuurwerk. In 2016-2018 werd de eerste fase van de exterieurrestauratie uitgevoerd omvattende de restauratie van toren en westgevel, daken en glas-in-loodramen, uitgevoerd door de firma Van Loy nv uit Herselt. Fase 2,restauratie exterieur en heropbouw kerkhofmuur, wordt aanbesteed na toekenning van de restauratiepremie.

Er is een beheersplan in opmaak voor het dorpsgezicht waar de Sint-Ulrikskerk deel van uitmaakt ism landschapsarchitecten buro voor vrije ruimte en kunsthistorica Anne-Mie Havermans.

info
use the scrollbar!